Cengiz’e giden 30 milyar dolarlık ihale iptal edildi

erdoğan limak cengiz
Abone Ol

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
Elazığ’da Ensar Vakfı’nın yönetiminde bulunan Halil İbrahim Bacacı ve Cengiz Holding Yönetim Kurulu üyesi Şeref Cengiz’in ortağı olduğu şirkete giden maden ihalesi iptal edildi.Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği (EMMAD) Genel Sekreteri Hayri Günay, Elazığ’daki maden ihalesinin, “ihale kararı, şartnamesi ve ihale ilanın yürütmesinin durdurulması” talebiyle 7 Nisan’da dava açtı.

thumbnail
İlgili Haber
30 Milyar dolarlık dev maden rezervi ihalesi de Cengiz’e gitti !

Gazete Duvar’dan Ardıl Batmaz’ın haberine göre, Günay’ın açtığı dava sürerken 21 Nisan’da ihale gerçekleştirildi ve Ensar Vakfı’nın yönetiminde bulunan Halil İbrahim Bacacı ile Cengiz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Cengiz’in ortağı olduğu Port Madencilik Ticaret A.Ş. ihaleyi kazandı.

Ankara 13. İdare Mahkemesi, Günay’ın açtığı davayı bugün karara bağladı. “İhaleye çıkma kararında ve ihale ilanında hukuka uygunluk bulunmadığı” sonucuna varan mahkeme, şartnamenin iptaline karar verdi ve böylece Port Madencilik Ticaret A.Ş.’nin aldığı ihale de iptal edilmiş oldu.

“Teklif oluşturmaya elverişli somut bilgiler içermiyor”

Günay’ın ihalenin iptali için açtığı davada; ihale şartnamesinde sahayla ilgili rezerv ve bölge bilgisinin verilmediği, rezerv miktarı bilinmeden ve ihale şartnamesinde buna ilişkin bilgi verilmeden üretim miktarı ve tesis kapasitesi taahhüdünde bulunulmasının mümkün olmadığı, bu haliyle ihale şartnamesinin gerçekçi ve teklif oluşturmaya elverişli somut bilgiler içermediği belirtiliyordu.

Mahkemenin kararında, “Maden Kanunu’nun 30. maddesi ile Maden Sahaları İhale Yönetmeliği’nin 7. ve 10. maddeleri uyarınca ara/uç ürün üretme şartlı ihale yapılabilmesi için, maden sahasının cinsinin, rezervinin, bulunduğu bölgenin, tenörünün, sağlayacağı istihdamın, yatırımın ve ülke ihtiyaçlarının dikkate alınması ve tüm bu hususların ihale şartnamesinde açıkça belirtmesi gerektiği, ihale şartnamesinde maden sahasında bulunan maden veya madenlerin cinsine yönelik bir belirleme yapılmadığı, arama çalışmaları sonrasında elde edilen ve sahanın rezervinin tespitine yönelik bilgi ve verilerin yer almadığı, sahada bulunan madenin içerisinde bulunan değerli kısmı ifade eden tenörünün açıklanmadığı, ayrıca maden sahasının ülke ekonomisine yapacağı katkılar ile ne kadar istihdam sağlanacağı hususunda bilgi verilmediği anlaşıldığından, açıklık ve saydamlık ilkelerine aykırı olan belirtilen hususlar yönünden ihale şartnamesinin Maden Kanunu’nun 30. maddesi ile Maden Sahaları İhale Yönetmeliği’nin 7. ve 10. maddelerine aykırı olduğu, bu haliyle anılan şartname uyarınca gerçekleştirilecek ihaleye ilişkin ihaleye çıkma kararında ve ihale ilanında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“MTA, taban ihale bedelinin belirlenmesine esas teşkil eden verileri açıklamadı”

Günay’ın ihale bedelinin, “katılımı engelleyecek şekilde yüksek belirlendiği” ileri sürmesine ilişkin inceleme yapan mahkeme, taban ihale bedelinin belirlenmesinde esas alınan verilerin neler olduğunun anlaşılamaması üzerine 11.04.2022 tarihli ara kararla Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nden taban ihale bedelinin belirlenmesinde esas alınan verilerin neler olduğunun sorulmasına karar verdi:“Buna karşılık Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nce taban ihale bedelinin belirlenmesine esas teşkil eden verilerin ortaya konulamadığı ve bu hususta herhangi bir açıklama yapılmadığı, bu haliyle dava konusu ihalede taban ihale bedelinin 2 milyar TL olarak belirlenmesinin gerekçesinin somut verilerle desteklenmek suretiyle ortaya konulamadığı anlaşıldığından, açıklık ve saydamlık ilkelerine aykırı olan belirtilen hususlar yönünden ihale şartnamesinde ve bu şartname uyarınca gerçekleştirilecek ihaleye ilişkin ihaleye çıkma kararında ve ihale ilanında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Bu Yazıya Tepki Ver


E-posta hesabınız yayımlanmayacak.