Memurlara, “köle, pis köle, pis köpek, köpek…” diyen müftü memuriyetten atıldı

müftü-imam-dinadami-siluet
Abone Ol

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Trabzon’da memurlara, “köle, pis köle, pis köpek, köpek, köpeklik yapma…” gibi mesajlar atan ilçe müftüsü, memuriyetten çıkarıldı. Müftünün ayrıca görev yaptığı yerde bir caminin imam hatibinin eşine de cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı.

Trabzon bir ilçe müftüsünün, mahiyetinde çalışanlara “Köle, pis köle, pis köpek, köpek, köpeklik yapma…” dediği iddiasıyla meslekten atıldığı kaydedildi. O dönem ilçe müftüsü olan şahsın, ilk derece mahkemesinin kararını temyiz ettiği ancak Danıştay’ın temyiz istemini reddettiği ortaya çıktı.

7 ay önce yaşanan ve yeni ortaya çıkan olay ilgili başka bir detay da dikkat çekti. İlçe müftüsünün ayrıca görev bölgesindeki bir caminin bir imam hatibin eşine de cinsel içerikli mesajlar atmış ve yargılamada bu mesajları da esas alınmış.

Trabzon yerel basınından Güne Bakış gazetesinin haberine göre; görevine son verilen eski müftü, bunun üzerine ilk olarak İdare Mahkemesi’nde dava açtı. İdare Mahkemesi şahsın görevine son verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına karar verirken, karar özetinde de dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Köpeklik yapma, köpek, pis köle”

Kararda, bir ilçede müftü olarak çalışan şahsın, mahiyetinde çalışan personele hitaben attığı mesajlarda, “Köle, pis köle, pis köpek, köpek, köpeklik yapma…” gibi hakaret içeren ifadeler kullandığı yazıldı. Ayrıca şahsın ilçe müftüsü olarak görev yaptığı yerde bir caminin imam hatibi olan şahsın eşine gönderdiği mesajların da mesleki konumu ve durumu ile bağdaşmadığı, mesajlaşma içeriklerinin ekran görüntülerinin de dosyada mevcut olduğu kaydedildi.Söz konusu mesajların farklı içerik ve anlamda kabul görmeye de müsait olduğu, ifade edilen kararda, “Görevine son verilmesine yönelik tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, diğer yandan, dava konusu işlem hukuka uygun olduğundan davacının mahrum kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte tazmini talebinin de reddi gerekeceği gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Mahkemeye başvurdu

Bunun üzerine eski müftü, İdare Mahkemesinin kararına Bölge İdare Mahkemesinde de itiraz etti. Bölge İdare Mahkemesinin kararında da “İstinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.” denildi.

Bölge İdare Mahkemesinin de red kararı sonrasında eski müftü, bu kez de Danıştay’ta, kararı temyiz etti. Eski müftü, “İfadelerin çelişkili ve tutarsız olduğu, mesajlarda cinsel içerikli yazışma olmadığı, başka tanıkların ifadesi alınmadığı, yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek yazışma olmadığı ve ölçülülük ilkesine aykırılık olduğunu” ileri sürdü.

Davalı taraf ise, yapılan işlemin hukuku ve mevzuata uygun olduğunu ve temyiz isteminin reddini talep etti.

Danıştay 12. Dairesi Şubat ayında verdiği kararda ise, “1. davacının temyiz isteminin reddine, 2. davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:.. sayılı kararının onanmasına karar verdi.

Bu Yazıya Tepki Ver