Tele1’e RTÜK’ün verdiği karartma kararı mahkemeden döndü

rtük
Abone Ol

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Muhalif kanallara kestiği cezalarla bilinen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kürsü dokunulmazlığı bulunan TİP Milletvekili Serra Kadıgil’in Diyanet eleştirisini bahane ederek TELE 1’e oy çokluğu ile 3 gün ekran karartma cezası vermişti. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TELE1, RTÜK’ün haksız ve hukuksuz cezasının iptalini ve yürütmesini durdurulması için yargıya başvurmuştu. Ankara 2. İdare Mahkemesi, oy birliği ile yürütmenin durdurulması kararını verdi.

Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin oy birliği ile verdiği karar şöyle:

“1- Ekteki dava dilekçesinde yer alan tüm iddialara cevap teşkil edecek şekilde detaylı bir açıklama  yapılarak ve dava konusu işlemin sebep ve gerekçelerinin; işleme dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin içinde bulunduğu işlem dosyasının onaylı bir örneğinin sunulmasının istenilmesine,

2- Dava konusu işlemin hangi yasa hükümleri uyarınca tesis edildiğinin (madde ve fıkra belirtilmek suretiyle) açıkça bildirilmesinin istenilmesine,

3- Bunun dışında uyuşmazlığın çözümüne yardımcı diğer tüm bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin gönderilmesinin istenilmesine, Dava konusu işlemin, yayın durdurmaya ilişkin olması nedeniyle her an uygulanacak olması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun dava açabilmek için öngördüğü süre ve dava açıldıktan sonra Mahkemece yapılacak usuli işlemler için tanıdığı süre göz önüne alındığında, işlemin uygulanma süresi içinde sağlıklı bir yargısal denetim yapılamayacağı gibi, işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşıldığından, olayın niteliği ve davanın durumuna göre, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap süresinin 30 (otuz) gün olarak belirlenmesine, 25/10/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”Bu Yazıya Tepki Ver