Sağlıkçılar isyanda: “Ek ödeme değil, hak ödeme istiyoruz”

covid
Abone Ol

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Sağlık Meslek Örgütleri 22 Ağustos’ta imzalanan Altıncı Dönem Toplu Sözleşmesi’nin sağlık emekçilerinin yoğun emek harcadığı bu dönemde özlük haklarına yönelik iyileştirme yapmak yerine, daha da derinleşen bir güvencesizliğe, yoksulluğa itildiğini dile getirdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği’nin ortak açıklamasını TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut okudu. Açıklamada, “Yıllardır enflasyon karşısında eriyen gelirlerimiz için emekliliğe yansıyan en az yüzde 150 gelir iyileştirmesi istiyoruz. Güvenceli bir gelir istiyoruz. Covid-19 hastalığının meslek hastalığı sayılması için yasa istiyoruz” denildi.

“ASIL PAY YÖNETİCİ KADROLARINA AYRILIYOR”

Açıklamada, döner sermaye ödemelerine dikkat çekilerek, “Halihazırda birçok kurumda döner sermayeler ya hiç ödenmemekte ya da onur kırıcı rakamlar ile sınırlı tutulmaktadır. Sağlık çalışanlarının emeğinin getirisi olan döner sermaye ödemelerinde asıl pay yönetici kadrolarına ayrılmaktadır. Yönetmelik gereği ek ödemeler yöneticilerin iki dudağından çıkacak onaya bağlıdır. Bu nedenle asıl talebimiz her zaman olduğu gibi yaşanabilir, emekliliğe yansıyan tek ödemedir. Ek ödeme değil, hak ödemedir” ifadeleri kullanıldı.

“SAĞLIK KURUMLARI ÇALIŞILAMAZ HALDE”

Hükümetin sağlık çalışanlarına yaklaşımı eleştirilerek, şiddet sonrası cezasızlık ve şiddete karşı işyerlerinde önleyici hiçbir önlem alınmaması, yitirilen 446 sağlık çalışanına rağmen, Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmemesi, çalışma koşullarının iyileştirilmemesi, çalışma süreleri ve nöbetler, sağlık çalışanlarının iş güvencesiz, ayrımcılık, yönetici baskısı ve mobbingin giderek artmasının tüm sağlık kurumlarının çalışılamaz haline getirildiği vurgulandı.TALEPLERİNE DUYARSIZ KALANLARI UYARDILAR

“Yurtdışına sağlık çalışanı göçüne, istifalara, boşalan branşlara duyarsız kalanları uyarıyoruz” denilen ortak açıklamada şöyle denildi:

* Derhal çalışma koşullarımızda ve gelirlerimizde iyileştirilmeye gidilecek adımlar atılmaz ise tüm sağlık çalışanları kendi çalışma sağlığı ve hakları için adım adım yükseltilecek bir eylemlilik sürecinde mücadeleye, gerekirse göreve hazır.

 

Bu Yazıya Tepki Ver